Zákaznická linka: 739 246 696 AKTUÁLNÍ STAV DODÁVEK

Elektřina

Naše elektřina denně rozsvítí malé domácnosti, střední podniky i velké společnosti. 

– výše záloh je na vás, ale rádi vám případně poradíme

– díky online zákaznickému portálu máte přehled o své spotřebě

– přeplatky vracíme zpět v co nejkratším čase

– převod energií – jednoduše online

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Více info    

Naše tarify

     

Jaký je rozdíl mezi DISTRIBUTOREM a DODAVATELEM


V rámci liberalizace trhu se velké energetické společnosti rozdělily na dva samostatné právní subjekty:

  • Distribuce (např. ČEZ distribuce, PRE distribuce, Avia Energo,s.r.o. )
    spravují elektroměry/plynoměry, přípojky k distribuční soustavě, zajišťují periodické odečty spotřeby měřidla apod. Jedná se o monopolní část trhu, kde takový subjekt poskytuje své služby všem dodavatelům energií.
  • Obchodník / dodavatel (ČEZ prodej, Pražská energetika, AVIA ENERGO aj.)
    jedná se o liberalizovanou část trhu, na které probíhá konkurence. Jedním z obchodníků jsme i my, Avia Energo, s.r.o.. Naší hlavní výhodou je, že naměřenou spotřebu dokážeme ocenit výhodnějším (levnějším) ceníkem, než jiný dodavatelé na trhu.

Z čeho se skládá cena elektřiny?


Přibližně 40 % silová elektřina. Cenu stanovuje váš dodavatel energie. Tuto část můžete jako zákazník ovlivnit. Skládá se z pevné ceny za měsíc, ceny elektřiny ve vysokém tarifu a ceny elektřiny v nízkém tarifu.

Přibližně 59 % distribuce elektřiny. Regulovaná část ceny, zákazník ji nemůže ovlivnit. Skládá se z měsíčního platu za rezervovaný příkon, ceny za distribuované množství elektřiny, ceny systémových služeb, ceny na podporu výkupu elektřiny a ceny za zúčtování operátora trhu energie.

Přibližně 1 % daň z elektřiny. Jedná se o tzv. ekologickou daň vyplývající ze závazků vůči Evropské unii.
Pozn.: Procentuální rozložení je orientační a jedná se o čistě informativní údaj, který se může v některých případech lišit.

Poruchy a výpadky


Když nejde část bytu – nejčastěji vypadlý okruh, zkontrolujte na bytové rozvodnici , zda-li není vypadlý jistič, chránič.
Když nejde celý byt – nejčastěji vypadlý hlavní bytový jistič, zkontrolujte na chodbě v rozvaděči s elektroměrem stav jističe a případně chrániče, jističů v bytové rozvodnici.
Když nejde celé patro (sousedé), ale ostatní patra ano – kontraktujte správce domu.
Když nejde celý dům – kontaktujte buď správce domu nebo pohotovostní linku energetiky AviaEnergo – 739 246 225