Plyn

Plyn dodáváme domácnostem i velkým společnostem v okolí již několik desítek let.

– ceny v průběhu roku neměníme

– smlouva na dobu určitou i neurčitou

– aktuální ceny vždy přehledně na webu 

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Dispečink 24/7

On-line zákaznický portál

Přehled o odběru každý měsíc

Více info    

Naše tarify

Chci přepsat smlouvu


Pokud chcete přepsat smlouvu o sdružených službách zemního plynu postupujte dle jednotlivých kroků uvedených níže.

1. Vyplňte formulář Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol

  • V žádosti zaškrtněte „Změna zákazníka v odběrném místě“ a vyplňte datum požadovaného ukončení smlouvy (Musí být vždy k poslednímu dni v měsíci)
  • Vyplňte identifikaci stávajícího odběratele
  • Vyplňte identifikaci nového odběratele
  • Vyplňte kód odběrného místa, EAN (elektrická energie) EIC (zemní plyn) a adresu odběrného místa
  • Doplňte čísla elektroměru/plynoměru, které naleznete na měřidlech, nebo ve smlouvě o připojení a stav měřidla ke dni předání odběrného místa novému odběrateli
  • Vyplněnou a podepsanou oběma stranami Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol doručte elektronicky na e-mailovou adresu: energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany
  • Aby mohl být proces přepisu dokončen je nutné, aby Nový odběratel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu. Za tímto účelem je možné navštívit centrálu společnosti Avia Energo s. r. o. na adrese Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany, nebo můžete zaslat podepsaný skan smlouvy elektronicky na e-mailovou adresu: energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03, Praha-Letňany
  • Jakmile dojde k uzavření smlouvy, je dokončen proces přepisu dodávky a Stávajícímu odběrateli je elektronicky zasláno konečné vyúčtování se stavy které byly vyplněny v Žádost o ukončení smlouvy / Předávací protokol
  • Nový zákazník dále doloží doklad o vztahu k odběrnému místu v podobě nájemní smlouvy, kupní smlouvy nebo výpisu z katastru nemovitosti a to elektronicky na emailovou adresu : energie@aviaenergo.cz nebo písemně na adresu Beranových 140, 199 03 Praha-Letňany