Zákaznická linka: 739 246 696 AKTUÁLNÍ STAV DODÁVEK

Realizace distribučních sítí u developerských projektů

Jsme schopni zajistit infrastrukturu i u nových developerských projektů v lokalitě.

Rezidence Veselská

V současnosti dodáváme elektrickou energii do více než 300 domácností v developerském projektu Rezidence Veselská.  Vzhledem k vývoji výstavby očekáváme v dohledné době připojení dalších 200 zákazníků. Zásobování elektrickou energií je zajištěno vlastní trafostanicí pro distribuci stálých a kvalitních dodávek. Při výstavbě byly kladeny důrazy na dodržení nejlepších standardů v oblasti dimenzování a záloh pro bezvýpadkový provoz. Díky moderní technologii si dnes můžete kontrolovat vlastní spotřebu přímo na webu Avia Energo, s.r.o.

Projekt Lesopark

Jedna z největších investic hlavního města Prahy do ekologie, letňanský lesopark, se z plánů a papírů začal rodit do krásy. Za krátkou dobu jeho existence si do něj našla cestu řada nejen letňanských obyvatel, kteří využívají nově vybudované cyklostezky k procházkám, jízdě na kole či kolečkových bruslích. V budoucnu se navíc budou moci volně pohybovat i v okolí stezek, které jsou v současné době oplocené, neboť je třeba ochránit nově nasázené stromky a keře.

Rezidence Křivoklátská

V roce 2018 jsme na stávající teplovod na sídlišti připojili nový bytový dům o 12ti patrech a 58 bytech.
Přípojka je provedena bezkanálovým potrubím DN 65 mm v délce cca 30m a umístění předávací
stanice je v 1PP. Roční spotřeba tepla je odhadnuta na 598MWh/rok = 2153 GJ/rok