Společnost Avia Energo, s. r. o., je dodavatelem elektřiny, tepelné energie a plynu v pražských městských částech Letňany a Čakovice. Tyto komodity dodáváme jak průmyslovým zákazníkům, tak i do více než 2 000 domácností. Historie společnosti sahá až do roku 1919, a jako taková, má tedy více než 90leté zkušenosti s provozováním lokální distribuční sítě.

příznivá cena - jednoduchost - spolehlivost - tradice

PROČ AVIA ENERGO?

  • nabízíme zajímavé ceny tepla, plynu a elektřiny
  • stabilní společnost zaštítěná mezinárodní investiční skupinou ODIEN
  • dlouholeté zkušenosti a spolehlivé dodávky energií pro naše zákazníky, jak v areálu AVIA, tak i mimo něj a to pro více než 2000 domácností
  • možnost využití široké škály doplňkových služeb – zajištění revizí, drobné údržby (instalatérství, elektro, topenářství) a mnoho dalšího
  • centrální dispečink 24 hodin denně a 365 dní v roce
  • kvalitní tým zaškolených odborníků
  • důvěra našich zákazníků nás zavazuje k neustálému zlepšování našich služeb tak, aby dodávky energií byly maximálně spolehlivé
  • při veškeré naší činnosti klademe velký důraz na ochranu životního prostředí, kvalitu, rychlost odvedené práce a spokojenost klientů

NOVINKY

Zahájení vytápění v topné sezóně 2017/2018

15. září 2017

Vzhledem k poklesu průměrných denních venkovních teplot* a s ohledem na předpověď počasí na následující dny zahajujeme dodávky tepla pro vytápění tak, aby bylo vytápění jednotlivých objektů zásobovaných naší společností zajištěno v průběhu soboty a neděle tohoto 37 týdne. Naše předávací stanice jsou vybaveny automatickou regulací, která zreguluje provozované zařízení. U předávacích stanic, které nejsou provozovány naší společností, je v případě potřeby nutné kontaktovat provozovatele.

* …, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 st. C° ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C° pro následující den. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

Centrální dekompenzace a kompenzace

květen 2017

V rámci zkvalitňování distribuční soustavy elektrické energie jsme v květnu 2017 zakoupili novou dekompenzační tlumivku na kompenzaci nežádoucího kapacitního výkonu v rozvodové soustavě.

Rekonstrukce redukční stanice plynu

březen 2017

V březnu 2017 jsme přistoupili k rekonstrukci předehřevu redukční stanice plynu. Práci realizuje společnost ATECO.

Nový zákazník: AAA Auto

2016

Jsme rádi, že můžeme mezi svými zákazníky odebírajícími elektrickou energii přivítat pobočku společnosti AAA auto.

SŠ mediální grafiky a tisku odebírá teplo z Avia Energo

2016

V prosinci 2016 byla Střední škola mediální grafiky a tisku úspěšně připojena na novou teplovodní přípojku. Práce pro Avia Energo realizovala společnost Prastár, s.r.o.

Dodáváme elektřinu do Rezidence Veselská

2016

Avia Energo, s.r.o. rozšířila distribuční síť elektrické energie i mimo území areálu Avia, a to konkrétně do oblasti bytového komplexu Rezidence Veselská.

Nový zákazník: MŠ Malkovského

2016

Mateřská školka Malkovského se stala naším dalším odběratelem elektrické energie. Děkujeme za důvěru.

Dodáváme plyn i mimo areál

2016

Portfolio našich zákazníků na dodávky plynu se rozrůstá o nové klienty projektu rodinných domků Lesopark. Rozšiřujeme tak svou distribuční síť plynu i mimo území areálu Avia.

Teplá voda v Rezidenci Veselská

2016

Avia Energo, s.r.o. rozšířila novou větev teplovodního potrubí do bytového komplexu Rezidence Veselská, včetně OPS.

Zahájení topné sezóny

30.9.2016

Oznamujeme všem našim odběratelům, že od pondělí 03.10.2016 zahájíme postupně dodávku tepla pro vytápění ve všech obhospodařovaných lokalitách.
K zahájení topné sezóny 2016/2017 bylo přistoupeno z důvodů pokračujícího proměnlivého počasí a v souladu s vyhláškou 194/2007 Sb.

Výběrové řízení – teplovodní přípojka

23.9.2016

Společnost Avia Energo, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení nové teplovodní přípojky pro objekt Střední školy mediální grafiky a tisku.

Nový bilanční systém elektro

5.9.2016

Zahájena realizace investiční akce – náhrada bilančního systému pro monitorování odběru elektrické energie ze sítě.

Kolaudace plynovodu

10.8.2016

Byl vydán kolaudační souhlas pro plynovod zásobující zemním plynem lokalitu „U Lesoparku“, zároveň Avia Energo, s.r.o. zahájila úkony nezbytné pro rozšíření vymezeného území licence na distribuci plynu.

Dokončení monáže VN rozvaděčů

3.2.2016

Dokončena montáž VN rozvaděčů včetně podstavců a proudových transformátorů v rozvodně E4.

Dokončení výstavby plynovodu

20.1.2016

Dokončení výstavby plynovodu A pro projekt Lesopark, napojení na plynovod Avia v 03/16.

Schválení plánu investic

10.1.2016

Schválen plán investic na rok 2016 – výměna předehřevu plynu, náhrada bilančního systému na elektrovelíně, čištění deskových výměníků atd.

Rekonstrukce rozvodny

5.12.2015

Zahájena rekonstrukce rozvodny E4.

Výměna záložního čerpadla

20.11.2015

Dokončena výměna záložního okruhového čerpadla na hlavním tepelném výměníku.

Nový člen týmu AE

1.11.2015

Tým AE posílil nový člen – vedoucí komodity elektro Jan Gladics.